Een protest tegen windmolens in Nieuw Reijerewaard
Een protest tegen windmolens in Nieuw Reijerewaard

Geen windturbines in Ridderkerk

Algemeen

Ingezonden:

Begin 2016 wisselen we met elkaar 'beste wensen' uit. De wens van de werkgroep Lucht en Geluid is dat het college van Ridderkerk en de Provincie oog hebben voor de belangen van de inwoners van Bolnes, Slikkerveer, Drievliet, West en Rijsoord. Daarom roepen wij het college op bij de Provincie die de regie voort over de plaatsing van de windturbines, alle mogelijke druk uit te oefenen om plaatsing van turbines in Ridderkerk en aan haar grenzen tegen te houden.
Waarom? Die beoogde windturbines komen in dichtbevolkt gebied te staan, veel te dicht ook bij de bebouwing. De afstand tot de huizen die in Nederland wordt aangehouden is 400 meter. In andere landen is dat aanmerkelijk meer: in België/Vlaanderen is dat 875 meter, in Duitsland 900 meter en in Denemarken 1050 meter. Bij mogelijke plaatsing van turbines aan de grenzen van onze gemeente in de Stormpolder (gemeente Krimpen a/d IJssel) en op het bedrijventerrein Oost (gemeente Barendrecht) zullen delen van Bolnes en Rijsoord ernstige hinder ondervinden. En als er turbines bij Ridderhaven-Donkersloot komen worden delen van Slikkerveer en Drievliet getroffen. Het raakt ook bijzondere natuurwaarden. Denk aan de Gorzen met zijn bevers en vleermuizen en de unieke purperreiger in de moerassen bij Stormpolder en Kinderdijk. Zeker vanuit volksgezondheidoverwegingen, mogelijk laagfrequent geluid, ongewenste schitteringen, slagschaduw en horizonvervuiling is het ongewenst om in Ridderkerk en aan de grenzen van de gemeente turbines te plaatsen. Vindt U dat ook? Ondersteun dan onze digitale petitie tegen windturbines op bit.ly/geenwindturbines. Die wordt ondersteund door PvdA Ridderkerk, Echt Voor Ridderkerk (EVR) en PARTIJ 18+.

Dick de Winter, werkgroep Lucht en Geluid

Advertenties uit de krant