Logo decombinatieridderkerk.nl
Foto: Aart van Dragt
Foto: Aart van Dragt

Agressieve planten

RIDDERKERK - Een verzameling prachtige planten aanleggen doen ze al eeuwen. Van heinde en verre halen ze planten en zetten die inde  tuinen. Dat gaat bijna altijd goed. Verre weg de meeste soorten hebben hun zorgen gewoon nodig om te overleven. Buiten het hek van de tuin redden ze niet. Maar af en toe zit er een soort tussen met wilde eigenschappen die zich niet eenvoudig laten beteugelen. Uit de  inheemse flora kennen ze dergelijke planten ook; de brandnetel, braam, haagwinde en zevenblad om maar enkele te noemen. Het is zelfs zo dat met optrekkende pioniers verschillende Europese soorten heel Amerika gekoloniseerd hebben. Omgekeerd rukt de Late en de Canadese guldenroede in de Europese natuur op.

Ontsnapte tuinplanten die zich op hinderlijk wijze in de vrije natuur uitbreiden zijn met name Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en de Reuzen balsemien. Een korte toelichting: De Reuzenspring balsemienkomt uit de Himalaya. De prachtige twee meter grote plant brengt jaarlijks duizenden zaadjes voort die meters wegspringen en zich via water kunnen verplaatsen. Ze bevolken inmiddels heel veel rivieroevers waar alle andere planten worden verstikt. De drie tot vier meter hoge Reuzenberenklauw is al jaren een zorgenkind. De grote bloemschermen zijn een attractie voor een menigte insecten (waaronder verschillende solitaire bijen) met een korte tong die afkomen op zijn nectar en stuifmeel. Met zijn enorme bladeren kan hij grote oppervlakten bedekken. Kinderen willen wel eens schuilen onder de bladeren. Het contact met het sap van de bladeren veroorzaakt een soort brandwonden bij blootstelling aan zonlicht. Komen de ogen met het sap in aanraking dan kan het blindheid veroorzaken.

De Japanse duizendknoopis een andere soort die voor problemen zorgt. De plant verspreid zich vaak uit tuinafval. Met zijn sterke wortels kan hij schade aan gebouwen, leidingen en wegen toebrengen. De plant is zeer lastig te bestrijden. Hoe dit het beste kan is te lezen in dit artikel van de Universiteit van Wageningen. https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-duizendknoop-Wat-kun-je-eraan-doen.htm. En dan is er nog de Ambrosia. Een plant voorkomt op akkers waar zonnebloemen worden geteeld en is samen met vogelzaad in de contreien terecht gekomen. Hooikoorts patiënten ervaren erg veel overlast door deze soort. Deze soort is lastig te herkennen. De Europese unie heeft deze en andere soorten op een lijst geplaatst en aangegeven dat ze bestreden moeten worden. Meer informatie hierover kan men vinden op: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten

Meer berichten