<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin past dienstverlening aan

REGIO - De verscherpte landelijke maatregelen, zoals afgelopen zondag zijn ingesteld door de regering, hebben vanzelfsprekend ook invloed op de dienstverlening van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Verminderd is het aantal contactmomenten en consulten doen waar mogelijk gesprekken telefonisch. Ook gaan de vaccinatiedagen niet door. "Wij hebben daarvoor nauw contact met het RIVM, GGD Rotterdam-Rijnmond en volgen de landelijke richtlijnen van de jeugdgezondheidszorg."

Bij de aangepaste dienstverlening focust het CJG  erop situaties te voorkomen waarin kinderen ernstig ziek kunnen worden of in een onveilige situatie terecht kunnen komen. In de praktijk betekent dit dat het CJG het Rijksvaccinatieprogramma zo veel mogelijk blijft uitvoeren. Aan kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties wordt maatwerk geboden.
Voorlopig gaan de inloopspreekuren op alle CJG-locaties niet door. Dit geldt ook voor de themabijeenkomsten. De inloopspreekuren waar vrouwen die 22 weken of langer zwanger zijn een vaccinatie tegen kinkhoest kunnen halen, gaan wél door. Net als een deel van de consulten voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De geplande vaccinatiedagen zijn uitgesteld tot na de zomervakantie. Dit vormt geen bezwaar voor de bescherming tegen de infectieziekten difterie, tetanus en polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) en het humaan papillomavirus (HPV). Wie nu was uitgenodigd, krijgt voor deze vaccinatiedagen in het najaar opnieuw een uitnodiging.

Voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte typen A, C, W en Y zoekt het CJG naar een manier waarop deze toch kan  worden gegeven vóór 1 juli 2020. Meningokokkenziekte type W circuleert namelijk nog steeds, waardoor het CJG hiertegen bij voorkeur voor de zomervakantie wil vaccineren.

Informatie 
Op de website centrumvoorjeugdengezin.nl kunnen ouders lezen hoe de dienstverlening er de komende tijd uitziet. Ook delen het CJG daarin de maatregelen die voor iedereen belangrijk zijn om zich aan te houden. Denk aan: niet naar een afspraak komen bij hoesten, benauwd zijn, een flinke neusverkoudheid of koorts boven de 38°C. 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>