Logo decombinatieridderkerk.nl
Ds. E. de Mots
Ds. E. de Mots

Nieuwe dominee buiten toegezongen

RIDDERKERK - Op zondag 5 juli is ds. E. de Mots bevestigd als wijkpredikant van de hervormde wijkgemeente Drievliet-Oostendam in Ridderkerk. De bevestiging vond plaats in de Ichthuskerk. Deze dienst werd geleid door twee goede bekenden van de predikant.

Ds. Messemaker hield de preek en ds. Kamphuis deed de bevestiging. De tekst voor de preek was Jeremia 3: 17. Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen. Ds. Messemaker wees op het grote belang van de wachter. Hij is de beschermer, maar ook de onderwijzer. De wachter mag, net als Johannes de Doper, heenwijzen naar Jezus, bij Wie genade oplicht. De voorganger mag eerst luisteren naar de Opperwachter en daarna als onderwachter doorgeven wat hij heeft gehoord. Ds. Kamphuis wenste de nieuwe voorganger te gaan in de kracht van de Geest, en gaf hem mee in het westen soms de wijsheid en het geduld van het oosten nodig te hebben.

Dubbele focus
In de middagdienst deed ds. De Mots intrede, in de Immanuelkapel, met de tekst 2 Tess. 3: 5. En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. Het thema van de preek was: Gebed om dubbele focus! Een focus zowel op de liefde als op de volharding. De liefde voorop en de volharding volgend daarop. De liefde van Jezus is zo groot als een bodemloze put, en zonder reserves. Wij moeten niet verslappen, ook niet in een tijd van corona, maar volhouden. Omdat je dat niet redt in eigen kracht moet je gericht zijn op God.

De nieuwe predikant is toegesproken en hartelijk welkom geheten door wethouder Marten Japenga namens de gemeente Ridderkerk, collega en consulent ds. J.P.J. Voets namens de werkgemeenschap van predikanten en het Ministerie en door scriba Rien van Zetten namens de wijkgemeente en namens de Algemene kerkenraad. Hij liet de dominee toezingen de vooraf opgenomen verzen Morgenzang: 2 en Ps. 100: 3 en 4. Ds. De Mots kreeg een facebook, een boek met foto’s van de gemeenteleden, omdat kennismaken in deze tijd ingewikkeld is. 

Na de dienst is de dominee en zijn vrouw buiten, op een grasveld naast de kerk spontaan toegezongen door een deel van de gemeente met Ps. 134 en de Zegenbede zoals die door Sela is opgenomen.

Meer berichten