Nieuwbouw OBS De Noord aan Bilderdijklaan
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Het nieuwe gebouw voor De Noord komt op plek van de huidige school</p>

Het nieuwe gebouw voor De Noord komt op plek van de huidige school

Nieuwbouw OBS De Noord aan Bilderdijklaan

RIDDERKERK – Openbare basisschool De Noord krijgt, als de gemeenteraad hiertoe op 18 maart besluit, een nieuw gebouw op de huidige locatie aan de Bilderdijklaan. De nieuwbouw is onderdeel van het Integraal Accommodatieplan uit 2019. Naar verwachting start de bouw in de tweede helft van 2022 en duurt ongeveer één jaar.

Het voorstel aan de raad gaat uit van een nieuw Integraal KindCentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Naast het IKC komt een nieuwe gymzaal. Die vervangt de huidige gymzaal aan de Da Costalaan 3.
Het groene karakter van de openbare ruimte blijft behouden en wordt versterkt door de aanleg van een nieuw wandelpad.

Het IKC bestaat straks uit een schoolgebouw voor twaalf groepen van De Noord, gecombineerd met drie dag- en peuteropvanggroepen van Yes!Kinderopvang. De gymzaal wordt overdag gebruikt voor bewegingsonderwijs van OBS De Noord en CBS De Wingerd en in de avonduren door verenigingen. Sport Service Ridderkerk huurt de gymzaal van de gemeente en regelt het beheer en de verhuur aan gebruikers. 

Tijdelijke huisvesting in de wijk Oost
De Noord heeft tijdens de nieuwbouw tijdelijke huisvesting nodig. Hiervoor kan de school gedeeltelijk gebruikmaken van ’t Trefpunt aan de De Genestetstraat. Naast dit gebouw worden aanvullende noodlokalen geplaatst. Over deze tijdelijke situatie worden goede afspraken gemaakt met de direct betrokken organisaties, huidige gebruikers van ’t Trefpunt en de directe omgeving van de tijdelijke locatie.

Vanuit het Wijkoverleg Oost is een werkgroep Gebiedsvisie Plein Oost gevormd. Deze werkgroep heeft de gemeente geadviseerd om de noodlokalen niet naast Het Trefpunt te plaatsen. De wijkvertegenwoordigers voorzien grote verkeersproblemen als dit zou gebeuren.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op donderdag 4 maart in de commissie Samen Leven en op woensdag 18 maart in de raadsvergadering.

Meer berichten