Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Het thema, Reacties op Jezus&rsquo; lijden, belicht met een Cross Art Painting van Michel Keck</p>

Het thema, Reacties op Jezus’ lijden, belicht met een Cross Art Painting van Michel Keck

Bijeenkomsten voor Stille Week in kerken Oostendam en Drievliet

RIDDERKERK - In de christelijke kerken wordt het steeds meer de gewoonte om in de week, waarin Goede Vrijdag valt, de zogeheten Stille Week, van maandag tot en met donderdag korte meditatieve bijeenkomsten te organiseren.

Dat gebeurt ook in de hervormde wijkgemeente Drievliet-Oostendam. Daar zijn in de Immanuëlkapel (Pruimendijk) op maandag, 29 en woensdag, 31 maart en de Ichthuskerk (Drievliet) op dinsdag, 31 maart en donderdag, 1 april bijeenkomsten van een half uur tot maximaal 40 minuten.

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en worden in verband met maatregelen tegen het COVID-19 virus alleen online uitgezonden. Dit gebeurt via de website: www.rondzes.nl/liveuitzendingen/

Boekje downloaden

Het hoofdthema voor alle bijeenkomsten is: Reacties op Jezus’ lijden. Hiermee zal men zich op de avonden van deze Stille Week bezinnen op de diverse reacties op Jezus’ lijden die we tegenkomen in het evangelie naar de beschrijving van Markus. Zo wordt er stilgestaan bij ‘Petrus verloochent’, ‘Pilatus levert over’, ‘Soldaten bespotten’ en ‘Voorbijgangers lasteren’. Op Goede Vrijdag zal ds. de Mots in zijn prediking stilstaan bij ‘een hoofdman belijdt’.

Voor deze vier bijeenkomsten is een boekje met de te gebruiken liturgieën samengesteld. Dit boekje kan binnenkort via de website www.rondzes.nl worden gedownload in PDF-formaat. Ook worden ze bij alle gemeenteleden van de hervormde wijkgemeente Drievliet-Oostendam bezorgt.

De boekjes kunnen ook per mail worden aangevraagd bij nico@vandebreevaart.nl en worden dan thuisbezorgd. Het boekje is niet alleen bedoeld voor de bijeenkomsten, het is ook goed te gebruiken voor de persoonlijke meditatieve momenten in deze Stille Week.

Meer berichten