Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Nu de motie is aangenomen ligt er een duidelijke oproep van de gemeenteraad aan het college om toe te werken naar het nemen van snelle beslissingen. &nbsp;</p>

Nu de motie is aangenomen ligt er een duidelijke oproep van de gemeenteraad aan het college om toe te werken naar het nemen van snelle beslissingen.  

Gemeenteraad wil sneller toegang tot schuldhulpverlening

RIDDERKERK - Wanneer een Ridderkerker zich bij de gemeente meldt met de vraag hem of haar te helpen met schulden moet deze zo snel mogelijk geholpen worden. Snel helpen wil zeggen dat een Ridderkerker binnen een maand weet of hij of zij toegelaten wordt tot een schulphulpverleningstraject. Maandagavond heeft de gemeenteraad zich met die ambitie uitgesproken.

“We begrijpen dat een snelle beslistermijn veel vraagt van de organisatie – zeker nu er mogelijk in de komende tijd meer mensen schuldhulpverlening nodig hebben. Tegelijkertijd voelen we de urgentie om snel hulp te bieden” zegt SGP-raadslid Peter Kranendonk.

Amendement

De SGP stelde daarom samen met de ChristenUnie een motie op. De motie werd mede ingediend door het CDA en werd afgelopen maandag met ruime meerderheid aangenomen. Er lag ook een amendement voor om alleen de wettelijke termijn van acht weken terug te brengen tot zes weken. 

Omdat deze termijn in veel gevallen al wordt gehaald, schieten volgens de indieners van de motie maar weinig mensen daar wat mee op. Zij willen de inwoners juist sneller helpen, daarom de glasheldere ambitie van vier weken.

Erger voorkomen

Erna de Wolff (ChristenUnie) hoopt dat mensen met schulden de stap richting gemeente ook sneller zullen zetten: “Voorkom dat het erger wordt, en vraag zo snel mogelijk hulp. Dat is de boodschap richting mensen met schulden. Een goede boodschap. In Ridderkerk moeten we het zo organiseren dat dit ook haalbaar is. We hopen in december te zien dat die acht weken niet de werkelijkheid waren. Maar dat alle Ridderkerkers die hulp vragen binnen vier weken toegelaten zijn tot de schuldhulpverlening.”

Nu de motie is aangenomen ligt er een duidelijke oproep van de gemeenteraad aan het college om toe te werken naar het nemen van snelle beslissingen. De gemeenteraad wil ook in december geïnformeerd worden hoeveel hulpvragen er zijn geweest en in welke week de hulp is toegekend. 

“Dat is belangrijk om te weten zodat de raad dan nog tijdig kan bijsturen als de cijfers daar aanleiding voor geven. Op een schuldhulpverleningstraject zit niemand te wachten! Maar als het dan moet, is snel duidelijkheid krijgen belangrijk om erger te voorkomen!”

Meer berichten