Restauratie van de voormalige huishoudschool zal ruim negen miljoen kosten
Restauratie van de voormalige huishoudschool zal ruim negen miljoen kosten

‘Huishoudschool is zeldzaam gebouw’

Algemeen

RIDDERKERK - De renovatie van de voormalige huishoudschool zal de gemeente ruim negen miljoen euro kosten. Dit blijkt uit een eerste raming van een externe bouwkostendeskundige. 

Het herstel van alleen daken en plafonds kost bijna twee miljoen. Voor de constructie, gevelherstel en afwerking moet gerekend worden op zo’n tweeënhalf miljoen. Daarnaast vragen de technische installaties een miljoeneninvestering. Dit kostenaspect is ook één van de redenen dat is afgezien van een woonfunctie voor de oude school. Eerdere onderzoeken geven aan dat er circa 17 appartementen met verschillende oppervlaken mogelijk zijn. De hoge investering hiervoor zou dan doorberekend worden in de huur- of verkoopprijzen.
Met de keus voor huisvesting voor maatschappelijke partners en een wijkcentrum zijn de restauratiekosten voor rekening van de gemeente.
Het college wil die investering doen omdat het gebouw een zeldzaam voorbeeld is van een vroegere dorpshuishoudschool: “De Huishoudschool vertegenwoordigt een cultuurhistorisch zeer hoge waarde. Dit komt omdat de architectuur nog vrijwel volledig intact is. Daarnaast is de Huishoudschool een zeldzaam gebouw omdat veel vergelijkbare panden in andere steden in het verleden zijn gesloopt bij verlies van de functie.”
De gemeente wil het pand zo origineel mogelijk restaureren en behouden. Een vervolgonderzoek moet duidelijk maken hoe het gebouw het beste kan worden ingevuld en hoe het wijkcentrum kan worden gefinancierd. Daarna moet het werk nog worden aanbesteed. Het college verwacht dat er begin 2024 gestart kan worden met de restauratie en verbouwing.

Advertenties uit de krant