De opstelling van kramen leidde eerder tot klachten
De opstelling van kramen leidde eerder tot klachten

Vergunning terecht ingetrokken

Algemeen

RIDDERKERK - De burgemeester heeft in 2019 terecht de vergunning ingetrokken voor een braderie van Fresh Events in Ridderkerk. De marktorganisator leverde de plattegrond met de exacte plaatsen van de kramen te laat aan en dit was niet voor de eerste keer. De burgemeester zette daarop een streep door de braderie van 6 april 2019.

De marktpartij stapte naar de rechter, maar heeft nu ook bij de Raad van State ongelijk gekregen. Fresh Events stelt dat er bij de aanvraag van de vergunning een plattegrond was ingediend. De definitieve tekening moest volgens voorschrift een week voor de braderie bij de gemeente binnen zijn. In dit geval werd de tekening vijf dagen voor de markt gemaild. Het besluit tot intrekking staat volgens de marktorganisatie te rigoureus genomen. Volgens de organisator blijkt nergens uit dat het bestuursorgaan concrete problemen heeft ondervonden doordat de plattegrond niet een week voorafgaand aan de braderie is overlegd.

Eerdere klachten
Volgens voorschrift mag de burgemeester een vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren indien de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd. De rechtbank sprak eerder uit dat het eerder overleggen van een voorlopige tekening niet voldoende is om aan het betreffende voorschrift te voldoen. Daar komt bij dat Fresh Events eerder te laat was met een plattegrond en er op marktdagen discussie was over de opstelling van de kramen. Klachten vanuit de buurt en verzoeken van handhavers hebben er uiteindelijk toe geleid dat het voorschrift is opgenomen, om zo te voorkomen dat er over de plaatsen onduidelijkheid zou bestaan en opdat bij onjuiste plaatsing van de kramen meer slagvaardig gehandhaafd zou kunnen worden. De politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben geadviseerd om de vergunning alleen te verlenen als daarin voorschriften zijn opgenomen, zoals, onder meer, het voorschrift dat een duidelijke plattegrond moet worden overgelegd.

Advertenties uit de krant