Geallieerde tanks bij het begin van de slag om het Reichswald, 9 februari 1945
Geallieerde tanks bij het begin van de slag om het Reichswald, 9 februari 1945 Foto: Wikipedia

Lezing over Slag om het Reichswald

Algemeen

RIDDERKERK - Op uitnodiging van PCOB Ridderkerk geeft luitenant-kolonel b.d. en militair-historicus Wouter Hagemeijer op woensdag 24 april een lezing over de Slag om het Reichswald, die ook bekend staat als Operatie Veritable. 

Het is een van de grootste en belangrijkste operaties uit de Tweede wereldoorlog, waarmee de geallieerden op 22 februari 1945 de Duitsers vrijwel tot stilstand wisten te brengen. Voor velen een onbekend verhaal.
 Dit offensief had tot doel het gebied tussen de Maas en de Rijn vrij te maken van Duitsers om vervolgens de Rijn over te steken. Daartoe verzamelden zich een kwart miljoen geallieerde Canadezen en Britse militairen die op 8 februari 1945 vanuit Nijmegen vertrokken. Tegelijkertijd vertrokken Amerikaanse militairen zuidelijker op de Maas om de Roer over te steken voor de ondersteunende operatie Grenade. Wat de militairen allemaal tegenkwamen, hoe groot hun inspanningen zijn geweest en of de acties tot het gewenste doel hebben geleid, zal blijken uit de voordracht van Hagemeijer.

De bijeenkomst wordt gehouden van 12.00 tot 14.00 uur in de Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44, nabij het Dillenburgplein. Iedereen is welkom. Aan niet-leden wordt een bijdrage van € 3 per persoon gevraagd. Leden betalen een klein bedrag voor de koffie en thee. Betalen met pinpas kan nog niet, wel via een een QR-code. Wie niet over die mogelijkheid beschikt moet er dus aan denken contant geld mee te nemen.

Advertenties uit de krant