De megarotonde zoals geschetst in het inpassingsplan
De megarotonde zoals geschetst in het inpassingsplan

Bezwaarmakers willen rotonde eerder

Algemeen

DEN HAAG – De Raad van State moet bekijken of de provincie terecht uitstel geeft voor de aanleg van de turborotonde bij de IJsselmondse Knoop. Het technisch ingewikkelde verkeersplein is volgens de Raad wel noodzakelijk voor de ontsluiting van het geplande bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De Raad vernietigde vorig jaar het provinciale inpassingsplan voor het bedrijventerrein op onderdelen. Een van de breekpunten was het ontbreken van een harde termijn voor de aanleg van de turborotonde. De Raad gaf daarbij wel de ruimte om vooruitlopend op de aanleg van de rotonde alvast een deel van het bedrijventerrein in gebruik te nemen. De provincie heeft dankbaar geprofiteerd van de ruimte. In het reparatieplan voor Nieuw Reijerwaard kan nu toch al een deel van het bedrijventerrein in gebruik worden genomen, voordat de rotonde er ligt. Pas bij een bezetting van 40% van de gronden op Nieuw Reijerwaard is de noodzaak van de rotonde er echt, aldus de provincie. Zodra de 40% bezetting is bereikt, mag er geen grond meer worden uitgegeven voordat de rotonde is aangelegd. "De rotonde komt er dus echt" betoogt advocaat Hans Besselink namens de provincie. Naar zijn verwachting zal de rotonde over twee tot drie jaar worden aangelegd. De bezwaarmakers, onder meer verenigd in de stichtingen Oude Kern Rijsoord en Nieuw Reijerwaard Comité en de Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard, zijn bang dat door uitstel afstel komt. Volgens een van hun woordvoerders, advocaat J. Rutteman, is er nu al een overbelaste verkeerssituatie in het gebied bij de IJsselmondse Knoop. "Daarom moet de provincie niet wachten totdat Nieuw Reijerwaard voor 40% in gebruik is en daar ook veel verkeer voor extra drukte gaat zorgen."

Advertenties uit de krant