Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Peter Meij is lijstduwer voor het CDA</p>

Peter Meij is lijstduwer voor het CDA

Peter Meij op CDA-lijst Tweede Kamer als lijstduwer

RIDDERKERK - Peter Meij staat op plaats 61 van de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het bestuur van CDA Zuid-Holland heeft de Ridderkerkse wethouder gevraagd om zich als lijstduwer kandidaat te stellen in de kieskring Dordrecht. Peter Meij heeft graag aan het eervolle verzoek voldaan.

Met de slogan ‘De wereld mooier achter te laten dan we haar aantreffen’ wil Peter Meij zich inzetten voor onderwerpen waarvoor hij ook als wethouder in Ridderkerk verantwoordelijk is: buitenruimte (’groen is een noodzaak’), cultureel erfgoed (’Als je niet weet waar je naar toe moet, kijk dan waar je vandaan komt) en mobiliteit (meer ruimte voor fiets en voetganger).

Fiets en verkeersveiligheid  

‘Natuur en cultuur hebben we geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen’, is een van de overtuigingen van Peter Meij. Verder zet hij zich in voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Dat doet hij ook in zijn functie als portefeuillehouder ‘fiets en verkeersveiligheid’ binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Peter Meij is op landelijk en provinciaal niveau geen onbekende in Den Haag. Zo overtuigde hij de CDA-fractie in de Tweede Kamer om zich tegen de oeververbinding tussen Bolnes en Krimpen uit te spreken. Hij ontving minister Cora van Nieuwenhuizen in Ridderkerk over de investeringsimpuls voor verkeersveiligheid. 

En als portefeuillehouder fiets en verkeersveiligheid bij de MRDH spreekt hij regelmatig met staatssecretaris Stientje van Veldhoven over het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Tenslotte wist hij, samen met andere partijen, de Provinciale Staten ertoe te bewegen het tramtracé in Ridderkerk te schrappen.

Meer berichten