Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Wooncompas bracht in 2020 in totaal 634, vrijkomende en nieuwe, woningen in de verhuur. &nbsp;</p>

Wooncompas bracht in 2020 in totaal 634, vrijkomende en nieuwe, woningen in de verhuur.  

Woningzoekenden weigeren vaker een huurwoning

RIDDERKERK - Woningzoekenden hebben vaak specifieke woonwensen en zijn bereid om langer te wachten om die te vervullen. Wooncompas ervaart dat aangeboden woningen vaker worden geweigerd.

“Woningzoekenden reageren vaker op een woning zonder zich in de woning en de buurt te verdiepen en hun echte keuze volgt pas bij een aanbieding” meldt de woningstichting in haar jaarverslag 2020. Het koste de verhuurder afgelopen jaar relatief meer moeite om vrijkomende woningen opnieuw te verhuren.

300 reacties

“Woningen moesten geregeld meer dan vijf keer aangeboden worden. Woningzoekenden zijn zich er zeer van bewust dat zij bij het accepteren van een woning hun opgebouwde inschrijfduur verliezen. De woning moet echt passen. Deze bewegingen beïnvloeden het verhuurproces.” 

Wooncompas kreeg gemiddeld ruim 300 reacties binnen op een woningadvertentie. Dat zijn er veel meer dan het jaar ervoor. Wel loopt de Ridderkerkse woningstichting nu in de pas met het regionale gemiddelde. De vele reacties betekenen een lagere slaagkans. Wie een woning vond stond gemiddeld vier jaar ingeschreven. 

“Zo lang ingeschreven staan, betekende zeker niet dat woningzoekenden ook zo lang zochten. Gemiddeld kostte dat tussen de twee en drie jaar” constateert de woningstichting. 

634 nieuwe huurcontracten

Wooncompas bracht in 2020 in totaal 634 (vrijkomende en nieuwe) woningen in de verhuur. Ruim 90% van deze woningen werd via Woonnet Rijnmond aangeboden met het inschrijfduurmodel. Daarnaast werd 7% verhuurd op basis van ‘wie het eerst komt’ en op basis van loting.

Vooral op woningen met een sociale huur werd veel gereageerd. De eengezinswoning bleef, ondanks de vergrijzing, met afstand het populairste woningtype. In de onderlinge verdeling van slaagkans en gemiddelde inschrijfduur veranderde volgens Wooncompas weinig: “Woningzoekenden uit de primaire doelgroep, senioren en lokale woningzoekenden hadden opnieuw meer kans een woning te vinden dan de andere groepen.”

Met ruim een kwart van de verhuringen werden urgent woningzoekenden geholpen. Dat zijn er 5% mee dan in 2019. Aan de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders (vluchtelingen) kon in Ridderkerk worden voldaan met 14 woningen, waarmee 32 personen een thuis hebben gekregen.

Meer berichten