Logo decombinatieridderkerk.nl
Albert van Winden, directeur van BAR-Afvalbeheer: Afval scheiden is verplicht
Albert van Winden, directeur van BAR-Afvalbeheer: Afval scheiden is verplicht

Nieuwe kliko's in september

RIDDERKERK - De nieuwe minicontainers voor GTF, Papier en PMD + restafval worden in september verdeeld onder de bewoners van laagbouw in Ridderkerk. Voorafgaand wordt iedereen met een persoonlijke brief geïnformeerd over de dag waarop dit gebeurt en het moment waarop men de oude containers kan aanbieden. De gemeente Ridderkerk begint na de zomervakantie ook met een informatiecampagne over de nieuwe wijze van afvalinzameling.

De bestelling van de nieuwe containers is inmiddels door de gemeente gedaan en de productie van in totaal 37.500 minicontainers is inmiddels in volle gang. De oude containers zullen worden geschredderd en kunnen dan dienen als grondstof voor het produceren van nieuwe containers. De nieuwe containers zullen voorzien worden van een chip, zodat kan worden bijgehouden hoe vaak er (rest)afval wordt aangeboden.
Voor de hoogbouw wordt dit gemeten met het aantal klepbewegingen van de ondergrondse containers. De aanbesteding voor de nieuwe ondergrondse container is recent gewonnen door de firma Waste Vision, de nieuwe naam van B-Waste dat ook de bestaande containers voor Ridderkerk heeft geleverd. Er wordt nu gewerkt aan het spreidingsplan.

Er wordt een app ontwikkeld waarmee alle aanbieders van afval kunnen bijhouden hoe vaak ze restafval hebben aangeboden. Daarmee kunnen bewoners zelf de vinger aan de pols houden voor al of niet verlaging van hun afvalrekening. Door de chip op de containers kan er niet worden gesjoemeld met het bijplaatsen van extra containers. "Dat gebeurt nu wel door bijvoorbeeld bedrijven die het huishoudelijk afval laten lopen. Wie veel afval heeft kan wel om een extra container vragen, waarvoor dan wel moet worden betaald" zegt Albert van Winden, directeur van BAR-Afvalbeheer.

In Barendrecht was recent discussie over het al of niet mogen weigeren van minicontainers. De afvalverwerker heeft dit juridisch laten uitzoeken. "In de afvalstoffenverordening staat dat inwoners verplicht zijn om hun afval goed te scheiden. Wie de container voor papier niet wil zal daarom moeten aantonen dat het papier op een andere manier uit de afvalstroom wordt gehouden. Dat kan bijvoorbeeld als men het naar een container van de hoogbouw mag brengen" geeft Van Winden als voorbeeld.
Op basis van zijn ervaring wil de directeur eerste iedereen zes maanden laten wennen aan de nieuwe containers. "Want in de praktijk blijkt dan dat 95% de containers wil houden. Het gaat even om de gewenning en dan dient het gemak de mens."
Na de verdeling van de nieuwe containers wordt voor de laagbouw direct met de nieuwe inzameling gestart. Het betekent niet dat er dan ook direct gestopt wordt met de aparte inzameling van plastic, blik en kartonverpakkingen. Het aanbieden in de plastic zakken blijft mogelijk tot het einde van het jaar. "We hebben nog tot het einde van het jaar een contract. Tot die tijd levert het PMD ons nog geld op."
Na 1 januari mag het plastic bij het restafval en zal dit met nascheiding uit de afvalberg worden gehaald. De vuilniswagens worden uitgerust met weegapparatuur, waardoor er per wijk kan worden bijgehouden hoeveel er wordt aangeboden.
 

Meer berichten