Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Het is prettig wandelen in het Oosterpark, u kunt toch wel 5 kilometer lopen en genieten van de natuur.&nbsp;</p>

Het is prettig wandelen in het Oosterpark, u kunt toch wel 5 kilometer lopen en genieten van de natuur. 

(Foto: )

Wandelaars opgelet: loop eens een rondje door het langgerekte Oosterpark

Aan de zuidzijde van Ridderkerk bevindt zich, als buffer tussen de bebouwing van Drievliet en de snelwegen, het langgerekte Oosterpark. Het park is 2 km lang en 300 meter breed en heeft een oppervlakte van 64 ha. Het park is in twee gedeelten aangelegd. Startpunt van de wandeling; parkeerplaats: Oosterparkweg 17.

Ten westen van de kinderboerderij ligt het oudste deel dat al in 1975 werd aangelegd. Dit deel van het park is aangelegd als een landschapspark. Bochtige paden voeren langs grasvelden, wateren en dichte bosjes. Een groot deel van de eerste aanplant is verdwenen en nieuwe bomen en struiken zijn aangeplant. De populieren die bleven zijn inmiddels uitgegroeid tot kolossale bomen.

Prachtige plassen

Ten oosten van de kinderboerderij ligt een heel ander deel dat na 1982 is aangelegd. Vlakbij de kinderboerderij zijn door ontgraving een paar prachtige plassen ontstaan die ook de functie hebben om bij stortbuien het overtollige water uit Drievliet op te vangen. 

In 2010 is een extra watergang aangelegd die het water via een biologisch plantenfilter naar de zwemplas voert. Oever- , waterplanten en riet nemen veel voedingsstoffen op. Helaas komt het nog steeds voor dat in warme zomers het zwemmen in de plas afgeraden moet worden i.v.m. de aanwezigheid van blauwalg.

Nog even geduld

Wie in oostelijke richting verder wandelt, komt langs verschillende rechthoekige bosvakken en kaarsrechte sloten. De bomen staan veel te dicht op elkaar om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het voorjaar is het eerst voelbaar aan de grond. Onder de bomen zag ik tot mijn verbazing een flink veldje bosanemonen bloeien. Langs de slootkant bloeide het klein hoefblad. 

Als volgende is de struiklaag aan de beurt. Nu al verschijnen de groene bladeren van vlieren en meidoorn, afgewisseld met het wit van een bloeiende sleedoorn. Ook de bomen zijn begonnen. De boomkroon zuigt, de boomwortels groeien in een zoektocht naar water, de knoppen zwellen.. Nog even geduld.

Grote veranderingen

De gemeente Ridderkerk gaat de komende 15 jaar het Oosterpark in fases renoveren. Prioriteit wordt gegeven aan een lang gekoesterde de wens van bewoners van Drievliet om een geluidsscherm langs de A15 aan te leggen en de honk- en softbalvereniging de Rowdies krijgt er een extra sportveld bij. Bij elkaar betekent dat een forse ingreep deze hoek van het park.

De gelegenheid zal worden aangegrepen om met name oostelijke deel van het park om te vormen met het doel de belevingswaarde van het park te vergroten. Het park wordt aantrekkelijker gemaakt voor mens en dier door het creëren van geleidelijke overgangen van bos, via struiken naar bloeiende velden. Wateren zullen vaker een langzaam aflopende oever krijgen. Op deze plaatsen kunnen water- en oeverplanten groeien, wat de waterkwaliteit ten goed komt.

Eetbare natuur

Er zal een grotere variatie aan bomen en struiken worden aangeplant zoals Vogelkers, Wilde appel en Grauwe wilg. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor eetbare natuur!

Het zal al met al nog jaren duren voordat de werkzaamheden zijn afgerond. In tussentijd zal het park toegankelijk blijven al zullen soms delen tijdelijk worden afgesloten. Dat alles met het doel om een mooier park terug te krijgen.
Het valt nog niet te zeggen wanneer de werkzaamheden zullen beginnen. De plannen moeten eerst nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Aart van Dragt
aartvandragt@natuurvereniging-ijsselmonde.nl

Meer berichten