De twee-onder-een-kapwoningen worden verschillend uitgevoerd
De twee-onder-een-kapwoningen worden verschillend uitgevoerd

Twaalf woningen op terrein van garagebedrijf aan Pruimendijk

Algemeen

RIDDERKERK - Op een terrein van een garagebedrijf aan de Pruimendijk in Rijsoord kunnen twaalf woningen worden gebouwd. Het college heeft ingestemd met een plan voor de bouw van drie twee-onder-een-kapwoningen aan de Pruimendijk en twee blokjes van drie woningen aan de Ds. Sleeswijk Visserstraat en Govert Flohilstraat.

Met deze invulling van het terrein wordt aangesloten op de bestaande bebouwing. Dit was ook een nadrukkelijke wens van het gemeentebestuur dat hecht aan de cultuurhistorie van het dijklint. De drie dijkwoningen verschillen daarom in uitvoering en krijgen op het oog een lage goothoogte. Dit laatste is opgelost door de dakvlakken visueel door te trekken. “Hierdoor ontstaan er twee-onder-een-kapwoningen die een moderne inhoudsmaat hebben en toch passen in de Pruimendijk” concludeert het college.
Deze nieuwe dijkwoningen zullen rond de 465.000 euro kosten. De zes rijwoningen hebben een gemiddelde prijs van 360.000 euro. Met deze prijzen wordt de wens voor de bouw van een of meer starterswoningen niet gehonoreerd. Het wijkoverleg had hier wel graag meer betaalbare woningen of starterswoningen gezien. Door de gemeente is geverifieerd dat het niet mogelijk is om op deze locatie woningen onder de drie ton te bouwen. De kosten voor de sanering van de grond zijn daarvoor te hoog.
Over de bouw van woningen op het perceel van het autobedrijf wordt al vele jaren gesproken. De eerste ideeën hiervoor waren er al nadat de Nissan-dealer hier stopte. Bijna drie jaar geleden stemde het college al in met een principeplan.

Advertenties uit de krant