Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Het project heeft een looptijd van vijf jaar en wordt gezamenlijk gefinancierd.</p>

Het project heeft een looptijd van vijf jaar en wordt gezamenlijk gefinancierd.

EUR onderzoekt voor BAR-gemeenten kansen om klimaatdoelen te halen

RIDDERKERK - De Erasmus Universiteit in Rotterdam onderzoekt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk waar de kansen liggen om de klimaatdoelen te halen. Een voor Nederland nog niet eerder vertoonde, unieke opdracht en samenwerking. 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeenten in de BAR regio is ondertekend door de wethouders Duurzaam: Tanja de Jonge (Barendrecht), Marco Goedknegt (Albrandswaard) en Marten Japenga (Ridderkerk) en de vertegenwoordiger namens de Erasmus Universiteit Rotterdam, prof. dr. Victor Bekkers, decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). 

Dagelijkse routine  

Het onderzoek maakt gebruik van drie wetenschappelijke disciplines, te weten psychologie, sociologie en bestuurskunde en staat onder leiding van dr. William Voorberg. Het project heeft een looptijd van vijf jaar en wordt gezamenlijk gefinancierd.

Door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is de onderzoeksopdracht gegeven om op zoek te gaan naar manieren om verschillende bewonersgroepen te bereiken en te stimuleren duurzamere keuzes te maken in alledaagse activiteiten, zoals koken, wassen, kinderen naar school brengen.

Duurzame wereld

De Barendrechtse wethouder van Duurzaamheid Tanja de Jonge verwacht bruikbare antwoorden: “Dagelijkse gewoonten en gedrag zijn lastig te veranderen. Logisch, want dit doe je alleen als het een duidelijk doel dient of als het in eigen belang is. Toch verlangen gemeenten steeds vaker dat hun inwoners een duurzame leefstijl omarmen.”

“Uiteindelijk begint een duurzame wereld toch bij jezelf. Maar dit is natuurlijk niet van vandaag op morgen geregeld. Hoe kun je zo veel mogelijk bewoners stimuleren voor het maken van duurzame keuzes? Dat is de vraag die voorligt bij de universiteit. Deze samenwerking met de EUR zal bepalend zijn hoe we de komende jaren ons beleid vormgeven en communiceren richting onze inwoners.”

Gedragsverandering

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar manieren om verschillende bewonersgroepen te bereiken en te stimuleren duurzamere keuzes te maken.

William Voorberg: “Maatschappelijke impact is een belangrijk uitgangspunt van de strategie van de EUR en de ESSB, daar past dit onderzoek goed bij. Het project maakt onderdeel uit van de strategische afdeling ‘Behavioural Change’ van de ESSB Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. We willen begrijpen waar bij verschillende groepen kansen liggen voor gedragsverandering en hoe de gemeenten dat kunnen vormgeven.” 

De gemeenten gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om hun eigen beleid, maatregelen en communicatie beter af te stemmen op de samenleving. 

Meer berichten