Herinneringen ophalen aan de tijd bij Boele
Herinneringen ophalen aan de tijd bij Boele

Weer reünie van Boele-medewerkers

Algemeen

RIDDERKERK De eerste reünie voor de oud-medewerkers van de voormalige scheepswerf Boele in oktober vorig jaar was een groot succes. Het was voor velen een mooi weerzien met de collega’s van weleer en de roep om een vervolg werd breed gedeeld. Daarom wordt voor donderdag 23 maart opnieuw een reünieavond georganiseerd.

Naast de gelegenheid om elkaar weer eens lekker bij te kletsen wordt nu vooral veel tijd ingeruimd om foto’s en films te bekijken. Speciaal daarvoor wordt een groot scherm klaargezet. Jan Kool heeft heel veel foto’s ingezameld in de afgelopen jaren. Maar de reüniebezoekers kunnen ook zelf foto’s meenemen. Het liefst afbeeldingen die al gedigitaliseerd zijn en op een stick geplaatst. Zo nodig kunnen papieren exemplaren gescand worden.

Fotomateriaal
Er kunnen ook spullen worden meegenomen die aan het verleden van de scheepswerf herinneren, zoals oorkondes, bijzondere aandenkens, relatiegeschenken enz. Daarvoor is een speciale ‘Boelekast’ aangeschaft waarin een en ander kan worden tentoongesteld in het Bolwerk. De eigenaar dient dan wel een afstandsverklaring of een bruikleenverklaring te ondertekenen. Om dit goed te beheren is men nog wel op zoek naar een archivaris. De organisatie is in handen van Buurtpreventie Bolnes. Iedereen die ooit bij Boele heeft gewerkt kan zich aanmelden bij Toon Huizer via: buurtpreventiebolnes@gmail.com, onder vermelding van reünie. De avond wordt gehouden in De Klinker, Van Riebeekstraat 3 in Bolnes. Aanvang 20.00 uur.

Advertenties uit de krant