Belgische soldaten en Hollandse militairen in Rijsoord
Belgische soldaten en Hollandse militairen in Rijsoord

Belgische vluchtelingen in Rijsoord in “1914 - 1918”

Algemeen

Deze foto, die de heer A.R. van Nes ARzn. mij liet zien heeft me veel prettig speurwerk bezorgd. Er staat een grote groep van ongeveer 25 Belgische soldaten op in donkere uniformen, ze hebben allen een martiale snor. Bij hen, staan in lichter uniform, 4 Hollandse militairen en twee mannen in hun koks kleding.

rubriek Stichting Oud Ridderkerk

Boven hun hoofd hangt een bord tegen de muur met de tekst: “Interneringsgroep Rijsoord”. Er zijn maar weinig mensen meer, die me van dit “interneringskamp” in Rijsoord wat weten te vertellen en de Eerste Wereldoorlog bewust meemaakten. Mevr. De Koning- van Gemeren zegt: de Belgische soldaten waren gelegerd in “de Schuur” voor hotel Vink. Mevr. De Zeeuw- Wilschut uit Barendrecht speelde in die tijd met kinderen van Belgische vluchtelingen, die in “de Schuur” van Rijsoord tijdelijk woonden, maar van soldaten weet ze niets meer te vertellen. Dhr. W. Zevenbergen vertelt: “Die soldaten lagen bij Arie de Jong ( bij de hoek Noldijk- Straatweg) in de schuur, later werd deze schuur een varkenshok.” Hij woonde er dichtbij aan de Westzijde, hij is de op één na jongste zoon van Mels Zevenbergen. Mevr. Van Die - Blaak vertelt bij het zien van de foto ook direct dat de soldaten in de schuur van Arie de Jong lagen. Ze werkten overdag in het vlas.
Ze laat nog andere foto ’s zien o.a. van een onbekende Belgische soldaat. Maar ook een foto van vier kinderen Julius van Moer, die met zijn gezin naast het gezin van haar vader Willem Blaak woonde. Ze woonden in de rij van vier woningen Waaldijk 25-31. Het waren nieuwe woningen, eigendom van de Vlasserij Corns. Van Nes. Julius van Moer, een commissionair in vlas, in dienst van Jan Matheus van Nes, was ook een vluchteling uit België in de eerste wereldoorlog. Ze noemt de voornamen van de vier kinderen van Moer, de oudste dochter Irene staat niet op de foto. Mevr. van Die - Blaak speelde in haar jeugd met deze kinderen. In het boek “Van Nes, een geslacht van Vlassers”, een prachtig boek geschreven door mr. A.R. van Nes Jaczn. vertelt de dochter van C.P. van Nes van de romance die ontstond in Rijsoord tussen Irene van Moer en Kees van Nes. Kees van Nes, zoon van J.M. van Nes studeerde medicijnen in Amsterdam: hij werd verliefd op Irene van Moer. Maar de ouders verboden de omgang van hun kinderen. Stel je voor: een gereformeerde jongen met een katholiek meisje! Toch gingen ze varen op de Waal. Natuurlijk kwamen de vaders erachter. Vader van Nes was woedend. Het moest definitief uit zijn. Vader van Moer schrok van de uitbarsting van zijn principaal. Hij stuurde zijn dochter naar het Franse nonnenklooster in Zevenbergen. Kees van Nes heeft zijn geliefde na enige tijd geschaakt uit het klooster, met behulp van zijn vriend Jan Maaskant, de latere gereformeerde dominee van Brussel. Irene verborg zich in Amsterdam. Het paar liet vader van Nes en vader van Moer weten dat Irene van Moer tevoorschijn zou komen als beide ouders schriftelijk toestemming tot het huwelijk zouden geven. De vaders gaven het verzet op. Kees van Nes 19 jaar, kandidaat in de medicijnen, en Irene Moer, 18 jaar oud, stapten in de huwelijksboot en het werd een gelukkig huwelijk. Tot zover dit romantische verhaal.
Dr. Van Nes heeft veel mensen uit Ridderkerk geopereerd, eerst in de Annakliniek in Leiden en later in de C. Vroege stichting in Alblasserdam.

J.A. Crézee † Rijsoord. 1996
(Aangeleverd door G van ‘t Zelfde van www.rijsoord.nl)

Advertenties uit de krant